Acción Senegal


ir a contenido

Menu Principal:


Reparació casa maternitat de Dialacoto

Projectes realitzats

Al Maig de 2011 es van aconseguir els fons necassaris per el projecte de reparació de la Casa de Maternitat de Dialacoto consistent en :

- Canvi total del sostre ple de goteres i amb inclinació insuficient
- Canvi de portes interiors destrossades per la humitat.
- Pintat interior de totes les sales del pavelló.

Els treballs es van iniciar de immediat i estarán acabats dins el mes de Juliol de 2011.


versión 28/07/2011 | albert@accionsenegal.org

Regresar a contenido | Regresar al menu principal