Acción Senegal


ir a contenido

Menu Principal:


Projecte 'Arròs'

Projectes realitzats

Projecte arròs és un projecte permanent d'actuació directa en els nostres viatges a Senegal.

En aquests viatges es compren directament diferents tipus d'aliments i materials que són immediatament distribuïts entre la població més necessitada per pal·liar, dins les nostres possibilitats, les principals mancances.

Amb part dels diners que l'Associació rep per mitjà de les donacions, vendes de CD'S i de les aportacions fixes dels socis-col·laboradors, s'han realitzat les següents accions:

Octubre 2008 : Compra i lliurament de :

- 950 quilos d'arròs
- 684 pastilles de sabó
- 350 espelmes
- 350 paquets de llumins

Abril-Maig 2009 : Compra i lliurament de :

- 1.500 quilos d'arròs
- 720 pastilles de sabó
- 300 llibretes escolars
- 300 bolígrafs
- 5 quilos de caramels i llaminadures

Novembre 2009 : Compra i lliurament de :

- 2.550 quilos d'arròs
- 800 pastilles de sabó
- 10 quilos de caramels i llaminadures

Abril 2010 : Compra i lliurament de :

- 1.700 quilos d'arròs
- 612 pastilles de sabó
- 5 quilos de caramels i llaminadures

Novembre 2010 : Compra i lliurament de :

- 2.300 quilos d'arròs
- 720 pastilles de sabó
- 4 quilos de caramels i llaminadures

Maig 2011 : Compra i lliurament de :

- 3.000 quilos d'arròs
- 940 pastilles de sabó
- 5 quilos de caramels i llaminadures


versión 28/07/2011 | albert@accionsenegal.org

Regresar a contenido | Regresar al menu principal