Acción Senegal


ir a contenido

Menu Principal:


Projecte Aliments

Projectes en curs

Projecte aliments és un projecte pensat per proporcionar articles de primera necessitat als col·lectius o zones més desfavorides del país.

Durant l'any 2008, els preus dels aliments bàsics, a causa de l'especulació dels mercats, s'han multiplicat constantment de manera que alguns productes com l'arròs o el blat pràcticament han doblat el seu preu.

Al 2008, dins d'Acció Senegal iniciem una sèrie d'accions molt senzilles i directes que realitzem de la següent manera:

a) Recaptació de fons monetaris aconseguits a través de donacions.

b) Negociació i compra, en establiments del mateix Senegal dels articles.

c) Distribució directa dels productes adquirits a les comunitats i col·lectius més necessitats.

En els nostres viatges d'Octubre 2008, d'Abril i Novembre de 2009, Abril, Novembre de 2010 i Maig 2011 vam aconseguir distribuir entre la població, el material següent :
- 12.000 quilos d'arròs (240 sacs de 50 Kg.)
- 4.550 pastilles de sabó
- 1.200 espelmes
- 1.200 caixes de llumins

El model emprat ens sembla molt efectiu i, per tant, ha nascut l'actual "PROJECTE ALIMENTS" per tal d'aconseguir una dotació econòmica suficient i així prosseguir amb el model iniciat.


versión 28/07/2011 | albert@accionsenegal.org

Regresar a contenido | Regresar al menu principal