Acción Senegal


ir a contenido

Menu Principal:


Objectius

Qui som


Els fins de l'associació són: Ajudar a la població empobrida en els àmbits humans i estructurals per aconseguir un desenvolupament integral de la seva pròpia identitat. Ajudar els nens abandonats, minusvàlids, orfes i en general tots aquells nens de famílies desestructurades i sense recursos, pel seu desenvolupament i la seva inserció a la societat africana i en particular del poble senegalès.

En queda exclòs tot ànim de lucre.


versión 28/07/2011 | albert@accionsenegal.org

Regresar a contenido | Regresar al menu principal