Acción Senegal


ir a contenido

Menu Principal:


Escola a Dialacoto

Projectes en curs


L'escola de Dialacoto, a la regió de Tambacounda, reuneix a 550 alumnes de 8 a 14 anys que estudien en aquest centre, i que provenen dels 67 petits poblats que conformen el ràdio d'escolarització.

El centre es compon de deu aules i disposa de molt pocs mitjans que no siguin els bancs per als alumnes i una pissarra per classe.

Dotar al centre d'una infraestructura mínima per al bon desenvolupament de la seva labor és el projecte de major importància econòmica que fins a ara hem afrontat doncs les manques en les instal·lacions són notables.

En les nostres reunions amb la Direcció del centre, els professors i els representants de la APE (Association Pères élèves), ens van indicar tots els problemes que té el centre i varem elaborar una llista amb els punts en els quals creiem podem ajudar, tals com :

- Construcció de mur que abasti tot el perímetre de l'escola i procuri una millora en les condicions higièniques, sobretot del pati d'esbarjo.
Aconseguit novembre 2010

- Construcció de banys ja que en l'actualitat solament existeix un i no pot ser utilitzat per la falta d'aigua.

- Construcció d'una aula que faci les vegades de biblioteca i sala de lectura on els alumnes més grans puguin preparar-se per al seu ingrés a les Escoles Superiors.

- Dotació d'ordinadors per a la preparació de l'alumnat amb vista al seu pas a Escoles Superiors.

- Dotació de fotocopiadora i fax per a la Secretària de l'Escola

- Dotació de farmacioles per primers auxilis.
Aconseguit novembre 2010

- Dotació de material escolar (bàsicament llibretes i bolígrafs) ja que l'economia familiar dels alumnes no els permet ni tan sols moltes vegades, poder comprar-los el material mínim.
Aconseguit novembre 2010

Totes aquestes actuacions tenen un cost d'execució molt elevat i són treballs que hem de contractar i realitzar en la població mateixa. No obstant això s'està treballant per a disposar dels pressupostos parcials de cadascun dels treballs i en funció de les nostres possibilitats anar cobrint les necessitats.

És un projecte de caràcter clarament econòmic que podrà anar-se realitzant en funció de les aportacions econòmiques que rebem.versión 28/07/2011 | albert@accionsenegal.org

Regresar a contenido | Regresar al menu principal