Acción Senegal


ir a contenido

Menu Principal:


Dispensari de Dialacoto

Projectes en curs


El dispensari de Dialacoto, en la regió de Tambacounda, és el centre sanitari on conflueïx una població de més de 15.000 persones, repartides entre 67 poblats.
El centre està molt bé estructurat, a nivell administratiu, per les autoritats locals, però té importants caresties perquè pugui desenvolupar la seva funció convenientment .
Després de la visita i les reunions mantingudes amb els responsables directes en el passat mes de Novembre, hem engegat el "PROJECTE DIALACOTO" que és, amb seguretat, el de major envergadura que la nostra Associació afronta.

Els objectius que el projecte vol assolir són :

- Reparació integral del pavelló de MATERNITAT consistent en :

. Canvi total del sostre ple de goteres i amb inclinació insuficient.
Aconseguit Maig 2011
. Canvi de portes interiors destrossades per la humitat.
Aconseguit Maig 2011
. Pintat interior de totes les sales del pavelló.
Aconseguit Maig 2011

- 1 Ecògraf per atendre les necessitats de les dones embarassades de la zona

- 1 SAI (Sistema d'alimentació ininterromput) per aconseguir, a través de bateries, energia elèctrica per a les necessitats del Dispensari.
Aconseguit Maig 2011

- 1 Equip d'oxigen per a la reanimació de pacients

- 1 Llitera amb rodes tipus ambulància per al ràpid trasllat dels pacients

- Medicines per a la farmàcia del centre que té una carestia important en la majoria de genèrics

- Material clínic ginecològic per a l'atenció dels parts en la secció de maternitatversión 28/07/2011 | albert@accionsenegal.org

Regresar a contenido | Regresar al menu principal